מי אנחנו?

שיטת האימונים הייחודית של מולטי סקילס מתייחסת לשלושה היבטים עיקריים כשעל בסיסה בנויה תכנית העבודה. להלן שלושת ההיבטים:

1.ההיבט הספורטיבי-מוטורי:

 • ניצול חלון הזדמנויות לפיתוח קואורדינציה מקסימלית תוך חשיפה לרכיבים רלוונטיים, למשל: שיווי משקל, התמצאות במרחב ועוד.
 • התבססות על תכנית עבודה רב שנתית לפי התאמה גילאית, מגיל 4 ועד גיל 12.
 • פיתוח מיומנויות הבסיס המוטוריות (fundamental skills) בהתבסס על 3 קבוצות מיומנות, שמתוכן נבחרות המיומנויות הרלוונטיות ליחידות האימון תוך חזרה עליהן לאורך ציר הזמן.
 • חזרה ספירלית לטובת הטמעה.
 • דגש רב על פיתוח הקואורדינציה כבסיס לרכישת טכניקה, טקטיקה אישית והתמקצעות ענפית בעתיד או חיזוק ענפי בהווה.
 • שילוב משחקים, תחרויות, תרגילים ומסלולים רבים ומגוונים ביחידים, זוגות וקבוצות קטנות.
 • התאמה על-פי דרגות הקושי, תוך הסתכלות, הן על היכולת והן על הגיל הכרונולוגי.
 • מתן הזדמנויות להתפתחות ושיפור על-פי יכולתו האישית של הילד.

2. ההיבט החברתי-רגשי:

 • השיפור כמדד להצלחה.
 • עידוד יצירתיות להבעה עצמית.
 • יצירת קשרים חברתיים על-ידי משימות משותפות.
 • פיתוח יציבות רגשית על-ידי חיבור התנועה למחשבה.
 • הנאה כבסיס ליצירת מוטיבציה שמובילה לסקרנות ועניין תמידיים.
 • הדרכה בגובה העיניים!

3. ההיבט השכלי-מנטלי:

 • פיתוח חשיבה אסטרטגית.
 • פיתוח יכולת התכנון והארגון.
 • הבנת סדר פעולות וסדרי עדיפויות.
 • שיפור הקשב והריכוז.
 • קבלת החלטות תחת לחץ של זמן.
 • פיתוח היצירתיות המחשבתית וביטויה באופן תנועתי.